CVE-2015-3907 (codeigniter-restserver)

CodeIgniter Rest Server (aka codeigniter-restserver) 2.7.1 allows XXE attacks.

View Full Alert